Nicole Van Emelen - schepen van welzijn, armoedebestrijding en OCMW

De plek terug tot leven brengen

Nicole plant vlag nr. 6 in het begin van het pad dat naar de toren slingert.Nicole kent de site rond de Orleanstoren redelijk goed. Ze kwam hier vaak voor haar werk toen zowel Villa Coremans als SIMA, het Stedelijk Instituut voor Technische Beroepen, hier nog waren.De Orleanstoren zelf is haar bijgebleven door het verhaal van een man die in de Demer vis ging vangen en daarna een vuurtje maakte in de toren om zijn vis te bakken. “Helaas was dat voor die man wel uit noodzaak,” voegt ze er nog aan toe. Nicole’s droom is om de Orleanstoren te verbinden met het stadscentrum zodat de plek opnieuw begint te leven.