Dominik Vanlommel - medewerker monumentenzorg, stad Aarschot

Alle kerktorens uit de omgeving aanschouwen

Dominik plant vlag nr. 16 op de top van de toren.Als kind speelde Dominik vaak rond de toren. Hij heeft hier mooie herinneringen aan. Zo betreurt hij dat eerdere restauraties van de toren, uitgevoerd door de dienst monumentenzorg van de stad, steeds teniet werden gedaan door vandalisme. Hij hoopt dat de toren, én zeker ook de kloostermuur, in ere hersteld worden zodat beiden terug hun verdiende waardering krijgen.Dominik droomt om in toekomst op van de Orleanstoren niet alleen de Demervallei te kunnen aanschouwen, maar ook om weer alle kerktorens uit de ruime omgeving te kunnen zien, net zoals vroeger.