Jan Van Den Bergh - buurtbewoner

Behoud van de natuurwaarde en de historische waarde van de site

Jan plant vlag nr. 44 ter hoogte van de kloostermuur.Jan is als buurtbewoner erg geïnteresseerd in de site en hoopt dat er voldoende rekening wordt gehouden met de huidige natuurwaarden. Ook het behoud van de oude kloostermuur in zijn huidige toestand vindt hij belangrijk omwille van de historische waarde.