Anonieme deelnemer bevraging stadsmagazine 1

Tijdens een bevraging in de stadsmagazine gaf deze persoon aan dat hij pleit voor een beter onderhoud van de omgeving van het Orleanspark. De omgeving is sterk verouderd, gebrekkig onderhouden en dat verstoort de beleving van het park. De verschillende holle wegen langs het park, de oude stadsomwalling, de Zeeldraaier, de picknickplek achter de Orleanstoren… vragen ook om meer onderhoud. Het onkruid groeit er in grote mate en dat stoort. Een vuilbak op regelmatige afstand zou de vervuiling verhelpen of beperken.

De omgeving van de Orleanstoren zou veel aangenamer worden als men het zicht naar de ruime omgeving vormgeeft, een panorama creëert, stelt deze persoon. Het pad naar de Demervallei moet op zijn beurt weer begaanbaar gemaakt worden, met aangepaste trappen, om de verbinding toegankelijker te maken.Ook het verkeer zou beter geregeld mogen worden voor deze persoon. In de Duivenstraat en ter hoogte van de kapel zou een zone 30 de omgeving goed doen. Daarnaast zou een parkeerverbod aan de kapel het omgevingsbeeld veraangenamen.