Bert De Bruyn

Bert vindt het idee rond ‘community supported agriculture’ geweldig en stelt dat hij hieraan zou meewerken. Als extra initiatieven noemt hij fruitbomen en bloemen, die geplant kunnen worden om geplukt te worden door voorbijgangers. Hij stelt dat de Geetstraat een druk bereden weg is, maar dat de volkstuintjes er ook vaak bezocht worden door kinderen. Daarom stelt hij voor het verkeer op de weg te beperken, alsook wat parkeerplaatsen en fietsparking te voorzien. Zo wordt de omgeving veiliger voor de kinderen.

Over de holle wegen vertelt Bert dat ze positief zijn. Ze dompelen je onder in de natuur. Daarom wil hij ze ook behouden naar de toekomst toe. Ook hier moet men de veiligheid versterken. Voor fietsers en voetgangers is het levensgevaarlijk, omdat auto’s er voorbij razen. Het verkeer moet er dus sterk vertraagd worden. Oplossingen die hij geeft zijn asverschuivingen, maar ook fietssuggestiestroken en verlichting. Hij haalt aan dat het er ‘s winters nogal donker is.De Braekepoort geeft een prachtig zicht. De omgeving wordt vaak bezocht, maar de beleving wordt soms verstoord door de vele auto’s in de omgeving. Daar zou Bert graag iets aan gedaan zien. Ook stelt hij de grote waterplas in vraag, vermits het een sterk hellende straat is. Een parkeerverbod aan de kapel vindt hij ook een goede oplossing, omdat de auto’s die er vaak geparkeerd staan het zicht sterk aantasten.De picknickplaats wordt door Bert genoemd als een zeer rustige en fijne verblijfplaats. Hij stelt voor om het te verbeteren door er een barbecueplaats aan te koppelen. Ook speeltuigen zouden de aantrek van de plaats kunnen verbeteren, vooral voor jonge gezinnen. Er moet iets gedaan worden aan het afval, maar enkel een vuilbak plaatsen zal te weinig effect hebben.Het pad naar de Demervallei gaat verloren in het geheel volgens Bert. De jongeren die er vaak verblijven maken er ook een stortplaats van. Hij denkt dat de plaats meer opengetrokken moet worden naar de omgeving, voor meer sociale controle. Een vuilbak zou kunnen verhinderen dat er nog zo veel afval ligt. Daarnaast vragen de trappen volgens Bert ook naar onderhoud.Andere dingen die Bert benoemt, is de staat van de Orleanstoren zelf. Hij stelt dat restauratie daar zeker nodig is, vooral de trap in de toren. Ook een kinderboerderij zou een mooi initiatief zijn. Het past bij het natuurlijke en volkse geheel en sluit aan bij de volkstuintjes.