Gui Van Elsen

Gui gaf bij een bevraging in de stadsmagazine van Aarschot enkele opmerkingen mee, die hij graag aangepast zou zien bij de herinrichting van het Orleanspark. Zo stelt hij dat de holle wegen op het park vaak te kampen hebben met sluikstorting en illegale waterafvoer van serreā€™s. Hij stelt dat een positief zou zijn de beek naast de Duivenstraat weer aan te leggen.

De omgeving van de Braekepoort ziet hij als een zone 30 - gebied. Trager verkeer maakt de omgeving veiliger voor fietsers en voetgangers. Het zou ook aangenamer zijn om een parkeerverbod aan de kapel in te lassen, wat het zicht op de omgeving ten goede komt.Aan de picknickplaats stelt Gui dat de plaats aangenamer zou worden door toevoeging van een speeltuintje voor kinderen. Het zal gezinnen meer aantrekken. Voor het pad naar de Demervallei stelt hij dat de paden verbreed moeten worden, zodat ze toegankelijker zijn. Nu zijn er regelmatig conflicten tussen wandelaars en mountainbikers.