Sylvia Van Wanghe

Tijdens een bevraging in de stadsmagazine van Aarschot gaf Sylvia Van Wanghe enkele suggesties aan voor het Orleanspark. Ze haalt aan dat de volkstuintjes in het park een goed idee zijn, maar dat er parkeerplaatsen ontbreken. Dat zou ze handig vinden, al stelt ze wel dat die best waterdoorlatend zijn.

De holle wegen hebben dringend nood aan onderhoud, stelt ze. De bomen moeten er gesnoeid worden , want de takken hangen over het fietspad. De holle wegen zijn ook geen holle wegen meer sinds ze verhard zijn. Dat vindt ze jammer. Het pad naar de Demervallei moet ook proper gemaakt en onderhouden worden. De begroeiing moet verwijderd worden en de planten bijgesnoeid, zodat het uitzicht niet meer belemmerd wordt.De Braekepoort vindt ze een leuk plekje om een babbeltje te doen met de buren. Door goede vergroening en onderhoud, zou je het uitzicht op de natuur kunnen terugbrengen, van op de banken zichtbaar. Ook de picknickplaats vindt ze een fijne plek, maar er worden daar vaak honden uitgelaten, met alle gevolgen vandien. Daarom zou een hondentoilet er een goed idee zijn, stelt ze. Ook vuilbakken voor ander afval zou de picknickplaats ten goede komen.Als bijkomende suggestie haalt ze de restauratie van de Zeeldraaier aan. Die is op dit moment niet in een al te beste staat.