Ingrid Van Broeckhoven

Tijdens een bevraging in de stadsmagazine van Aarschot gaf Ingrid enkele suggesties aan voor het Orleanspark.Hij stelt dat het verkeer in de omgeving van het Orleanspark moet afgeremd worden. De huidige verkeersremmers zijn niet efficiënt genoeg. De auto’s vertragen niet of rijden erlangs. De snelheid van auto’s heeft opvliegende stenen tot gevolg, waardoor auto’s beschadigd geraken. De Duivenstraat wordt ook gebruikt door fietsers, wandelaars, spelende kinderen… Een zone 30 ziet hij dus wel zitten op deze locatie, alsook aan de kapel aan de Braekepoort. Deze Duivenstraat wordt ook geteisterd door gras - en haagafval. Bij regen wordt de straat hierdoor ook moeilijk begaanbaar.

Ingrid stelt dat het verbieden van geparkeerde auto’s aan de kapel de beleving zou verbeteren. De auto’s belemmeren het zicht naar de omgeving toe, het zicht op de stadsomwalling. Een zone voor laden en lossen zou dan weer wel een oplossing zijn.Als toevoeging voor de Geetstraat ziet hij een rustplaats of picknickruimte voor wandelaars of fietsers, ter hoogte van de tuintjes. Aan de bestaande picknickplaats zelf zou dan wel een houten klimrek geplaatst kunnen worden, om de plaats voor kinderen aantrekkelijker te maken. Om deze rustplaatsen, zoals het P. Verhaghenbankje, properder te maken, moeten er ook vuilbakken geplaatst worden. Nu ligt er vaak afval op de grond langs het bankje, stelt Ingrid.Het Leibergbos is niet echt toegankelijk voor voetgangers. Fietsers rijden er veel te snel en rijden voetgangers soms bijna aan. Een wandelaarspad zou hier volgens Ingrid een goede oplossing zijn.De Orleanstoren zou verbeterd kunnen worden door zijn uitzicht te herstellen. Ook de Zeeldraaier kan een restauratiebeurt gebruiken, stelt Ingrid. Ook de Panoramaweg naar de Orleanstoren is niet meer wat ze geweest is. De mooie zichten zouden weer vrijgemaakt moeten worden en de bouw van woningen zorgde ervoor dat het pad verdwenen is.