Peter Provenier

Ik woon sinds 2009 in Zwijnaarde. Ik ben kernlid van het Overlegplatform Zwijnaarde, redacteur van de onafhankelijke dorpskrant De Kiosk en secretaris van de vzw Ontmoetingscentrum Zwijnaarde, die de Nieuwe Melac en het JOC Variant uitbaten. Ik zet mij in voor burgerparticipatie en het verenigingsleven in Zwijnaarde.