De Andere MarktDe Andere Markt is een project dat ingezet werd als 'Living Lab' in het verleden, als locatie om participanten die al dan niet moeilijk te bereiken zijn toch te betrekken. Living Labs vormen de uitvalsbasis voor het opzetten van cocreatieprocessen in een specifieke buurt. De fysieke aanwezigheid is immers steeds heel belangrijk om actoren te betrekken in het onderzoek. Living Labs zouden niets zijn zonder de verschillende actoren die erbij betrokken worden. Ze vormen een collectief waarvan elke actor eigen vaardigheden en karakteristieken kent. Op basis van hun vaardigheden en bestaande initiatieven, worden thema's gedefinieerd waaraan het collectief zal werken. Binnen deze thema's ontdek je al snel doelstellingen voor het cocreatieproces. Living Labs kennen verschillende gedaantes en hun kenmerken zijn afhankelijk van de specifieke context van het onderzoek. Ze kunnen een permanente locatie krijgen of hebben een mobiel karakter. De data kan verzameld worden in de vorm van verhalen, portretten van de actoren of visualisaties op een kaart. En ook de doelstellingen en acties op lange termijn kunnen op verschillende manieren vorm krijgen, zoals testopstellingen, opstarten van diensten of live projects. Het DAM project heeft daarnaast ook geleid tot het opstarten van een tool om alle data van actoren, initiatieven, events... te verzamelen op een open source platform. Deze tool maakt alle data visueel en brengt ze samen op een overzichtelijke site, waardoor ze ook te raadplegen is door een breder publiek.

Website


Save as PDF/Print


Legend


SPACES


ACTORS


TOOLS


CONCEPTS


EVENTS


SUB-EVENTS


INITIATIVE


SUB-INITIATIVE